Slideshow Image 1
Slideshow Image 3

S.S.V. B.L.I.J.H.A.M. schiet met luchtwapens. Voor wedstrijden wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde wapens die naar afmetingen en technische normen voldoen aan de gestelde eisen.

De vereniging bezit zelf luchtgeweren en een luchtpistool waarover leden en aspirant-leden kunnen beschikken. Het is niet noodzakelijk zelf een luchtwapen aan te schaffen. Ook voor het schieten van wedstrijden staan deze wapens ter beschikking.
Op een later moment kopen leden wel vaak een eigen wapen. Deze kan dan worden afgesteld naar hun eigen fysiek en gebruiksgemak. Zo kunnen schietprestaties eventueel ook weer verbeterd worden. Het is zeker aan te bevelen eerst wat ervaring en kennis op te doen alvorens tot aanschaf van een wedstrijdwapen over te gaan.

S.S.V. B.L.I.J.H.A.M. staat ook open voor luchtschutters die in het bezit zijn van een ander luchtwapen dan welke speciaal bestemd is voor wedstrijden. Wij willen ook hen een veilige en verantwoorde omgeving bieden waarin ze hun vaardigheden kunnen oefenen en hun plezier met het luchtwapen kunnen beleven. Een voorwaarde is wel dat het altijd om het kaliber van 4,5 millimeter lucht moet gaan en de energie van het wapen een zeker maximum waarde niet te boven gaat. In overleg wordt de geschiktheid van een dergelijk geweer of pistool voor de accommodatie vastgesteld.

Om duidelijk te maken van welke wapens u gebruik kunt maken voor wedstrijden geven we hier een klein overzicht van de belangrijkste eisen, die aan de wapens worden gesteld, voor het geweer en het pistool schieten, de wapens van recreatieve schutters dienen vooral te voldoen aan de eerste twee hieronder beschreven eisen.

Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de wapens worden deze in het wapenrek geplaatst.