Slideshow Image 1
Slideshow Image 3

Naast ons lidmaatschap van de K.N.S.A. is de club ook lid bij de G.S.B. de Groningerschuttersbond.
Zoals de naam al zegt; is dit de schuttersbond van de provincie Groningen.

SSV B.L.I.J.H.A.M. is hiermee een luchtschietvereniging die zowel lid is van de K.N.S.A als de G.S.B. Bij de G.S.B. wordt er alleen met luchtgeweer en luchtpistool geschoten en gebeurt dat over het algemeen op een afstand van 10 meter. Dit houdt in dat: SSV B.L.I.J.H.A.M. ook een onderlinge competitie houdt op G.S.B. kaarten op een afstand van 10 meter. Ook binnen deze competitie wordt geschoten met zowel luchtgeweer als luchtpistool. Er wordt geschoten op twee soorten kaarten; een 5-rozetkaart voor geweer en 1-rozetkaart voor pistool.

Er worden wedstrijden georganiseerd in onze eigen provincie. En er wordt ook wel op een afstand van 5 meter wedstrijden georganiseerd door verenigingen die lid zijn bij de bond. De lidmaatschapkosten voor de G.S.B. worden vergoed door SSV B.L.I.J.H.A.M. Aan deelname van een wedstrijd kunnen wel kosten zijn verbonden.

De statuten en het huishoudelijk-reglement van de G.S.B. zijn aanwezig in de bestuurskamer op onze club. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de site van de G.S.B.:
www.groningerschuttersbond.nl